Art.nr / Drawing No. Benämning / Model
30552 X3/VX3/VXX3 80Q1L, 91Q1L, 91Q2L, 91Q3L, 100Q1L, 100Q2L -EC
30552 X2/VX2 80Q1L, 91Q1L, 100Q1L -EC
05-1483-1 X2 80Q, 91Q, 100Q-AC
05-1180 XPM/CPM 80X, 91X
05-1181 XPM/CPM 80Q
29-0004-A4 XP80/XP90; CP80/90 1-17 Varvtal/Speed A, B, C, D,
DXP120 1-15 , XP120 1-8 Varvtal/Speed C/D
29-0006-A4 DXP120 1-15, XP120 1-8  varvtal/Speed B Y/D start
29-0007-A4 DXP120 1-15, XP120 1-8  varvtal/Speed A Y/D start
29-0081-A4 DXP120 1-15 varvtal/Speed C/D tvåhastighetsmotor, 2-speed motor
XP120 1-8 varvtal/Speed C/D tvåhastighetsmotor, 2-speed motor
29-0082-A4 DXP120 1-15, XP120 1-8  varvtal/Speed A
29-0085-A4 DXP120 1-15, XP120 1-8  varvtal/Speed B
29-0093-A4 XP80/90 1-17 B/D Dahlanderkopplad tvåhastighetsmotor,
Dahlander  2-speed motor.
29-0094-A4 DXP120 1-15, XP120 1-8  varvtal/Speed B/C tvåhastighetsmotor,
29-0109-A4 DXP100 1-15 varvtal/Speed A/B, C/D tvåhastighetsmotor
29-0119-A4 XPS-CPS Electric Drawing Motor 3-400V
29-0120-A4 XPS-CPS Electric Drawing Motor 1-230V
29-0121-A4 XPS-CPS Electric Drawing Motor 3-230V
   
29-0010-A4 Dri-Batic  DB-1
   

OBS! Uppdatera alltid sidan för att vara säker på att få den senaste revideringen.

Note! Update always this page to be sure to get the last edition.