We use cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies.

Accept cookies | Find out more
 
GDPR
Meny


Behandling av personuppgifter
 
Som kund och affärskontakt till AIA, LU-VE Sweden AB hanterar vi dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR, General Data Protection Regulation. Vi skyddar informationen och behandlar den på ett korrekt sätt; där vi i våra register kontrollerar och samlar in företagsnamn, organisationsnummer, adress med tillhörande uppgifter som kontaktpersoners namn, befattning, telefonnummer och företagsbundna e-postadresser på ett säkert sätt. Inga uppgifter om personnummer registreras. Inte heller får du information som privatperson. Vi vill att du ska veta hur vi använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Läs mer under bifogat dokument GDPR, Integritetspolicy

GDPR är en ny lag som började gälla inom hela EU från den 25 maj 2018. Denna förordning översatt till svenska blir ”Dataskyddsförordningen”. Den tidigare PUL, Personuppgiftslagen, ersätts med denna förordning tillsammans med den svenska ”Dataskyddslagen2. Syftet är att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter samt att skapa ett enhetligt regelverk inom EU.