We use cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies.

Accept cookies | Find out more
SEE Cooler
 
DEPLACERANDE DATAKYLARE: SEE COOLER
Meny
TILLBAKA
SEE Cooler
SEE Cooler utvecklas och marknads-förs i nära samarbete mellan AIA, TeliaSonera och SEE Cooling AB. Den patenterade produkten är en extremt energi-effektiv deplacerande datakylare som ansluts direkt till en köldbärare. Den har låg intern effektförbrukning och hög kyleffekt jämfört med konventionell teknik. Inbyggd redundans och få rörliga delar gör den speciellt lämplig för höga specifika effekter W/m2.

Produkten är anpassad för köldbärartemperaturer mellan +5 och +20ºC och är mycket effektiv i system för frikylning.

Effektområde: 5 till 82 kW, beroende på storlek och applikation.

Typiska installationsmiljöer:
Telecomanläggningar
Datahallar
Serverrum
etc.