We use cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies.

Accept cookies | Find out more
AIA Egenkonvektion
 
EGENKONVEKTIONSELEMENT: EVEH/V
Meny
TILLBAKA
AIA EVEH/V
Användningsområden: Utrymmen med krav på kyla utan drag

Batteri: Aluminiumlameller med 16 mm kopparrör, lamelldelning 8 mm

Köldmedier: Alla utom NH3

Luftriktning: Vertikal

Tillval: Elavfrostning och epoxibehandlade lameller