We use cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies.

Accept cookies | Find out more
 
KVALITETSPOLICY
Meny

Kvalitetspolicy

AIA är sedan många år certifierat enligt ISO 9001. Genom att ständigt utveckla och förbättra våra produkter och arbetssätt samt anpassa dem till våra kunders behov uppnår vi Utmärkt Kvalitet. Utmärkt Kvalitet är ett av AIA:s viktigaste konkurrensmedel och en absolut förutsättning för vår verksamhet.

AIA sätter kundens behov och förväntningar i centrum genom att:

 • Agera snabbt, pålitligt och smidigt i alla lägen
 • Vara lyhörda för våra kunders krav
 • Bygga vår verksamhet på långsiktighet och förtroende, både gentemot kunder och leverantörer
 • Låta vår verksamhet utmärkas av affärsmässighet och god affärsetik
 • Hålla det vi lovar
 • Ha serviceinriktad personal och hålla en hög servicegrad

Inom AIA arbetar alla mot utmärkt kvalitet genom att:

 • Ständigt förbättra och utveckla våra produkter och arbetssätt
 • Prioritera leveranssäkerhet och produktkvalitet
 • Eftersträva noll fel i allt vi gör
 • Säkerställa att vi har rätt kompetens
 • Ta hand om reklamationer på ett professionellt sätt
ISO 9001